MRI incompany trainingen in ziekenhuizen

 

Gevorderden cursus

Alles is mogelijk bij deze cursus cq. bijscholing. Wel moeten de cursisten ruime ervaring hebben met MRI en een post HBO cursus gevolgd hebben. Dit vanwege het tempo waarbij bepaalde stof behandeld wordt. Aangenomen wordt dat de basis technieken van MRI bekend zijn.

Voorbeelden van gevorderden cursussen zijn:

  • protocol optimalisatie: contrast, SNR, scantijdreductietechnieken, optimaliseren van basis sequenties (SE, IR, STIR, Flair, TSE en GRE).
  • TSE: de gehele TSE wordt van voor naar achter behandeld waarbij er diep op de parameters en artefacten wordt ingegaan.
  • Gradient Echo: de gehele Gradient Echo wordt uitgediept, de nadruk komt te liggen op contrast beinvloeding en de verschillende gradient echotechnieken (Turbo, spoiling etc)
  • MRI abdomen: de focus bij deze cursus ligt op het optimaliseren van de sequenties en het aanpassen van de breath-holdtijden. Verder wordt er aandacht besteedt aan de ademhalingscompensatietechnieken zoals de navigator.
  • MRI cardiac: nadruk bij deze cursus is het begrijpen en optimaliseren van de sequenties en het aanpassen hiervan bij verschillende hartfrequenties. Ook ECG triggeren komt uitgebreid aan bod.

Deze cursus is een theoretische cursus en vindt plaats in een klaslokaal of een besprekingsruimte

Doel van deze cursus:

Het verdiepen van de technische en applicatorische kennis van de sequenties. De cursist kan na afloop de toegepaste technieken optimaliseren en is hierbij in staat de scanparameters optimaal aan te passen.

Bij al deze theoretische cursussen wordt gewerkt met praktijkgerichte opdrachten zodat de theorie toepasbaar wordt in de praktijk.

MRI Training & Consultancy, KvK nr. 01144128, CRKBO geregistreerd
mritraining@consultant.com