MRI incompany trainingen in ziekenhuizen

 

Gevorderden Modules

Alles is mogelijk bij deze cursus cq. bijscholing. Wel moeten de cursisten ruime ervaring hebben met MRI en een post HBO cursus gevolgd hebben. Dit vanwege het tempo waarbij bepaalde stof behandeld wordt. Aangenomen wordt dat de basis technieken van MRI bekend zijn.

Voorbeelden van gevorderden cursussen zijn:

  • protocol optimalisatie: contrast, SNR, scantijdreductietechnieken, optimaliseren van basis sequenties (SE, IR, STIR, Flair, TSE en GRE).
  • TSE: de gehele TSE wordt van voor naar achter behandeld waarbij er diep op de parameters en artefacten wordt ingegaan.
  • Gradient Echo: de gehele Gradient Echo wordt uitgediept, de nadruk komt te liggen op contrast beinvloeding en de verschillende gradient echotechnieken (Turbo, spoiling etc)
  • MRI abdomen: de focus bij deze cursus ligt op het optimaliseren van de sequenties en het aanpassen van de breath-holdtijden. Verder wordt er aandacht besteedt aan de ademhalingscompensatietechnieken zoals de navigator.
  • MRI cardiac: nadruk bij deze cursus is het begrijpen en optimaliseren van de sequenties en het aanpassen hiervan bij verschillende hartfrequenties. Ook ECG triggeren komt uitgebreid aan bod.

Deze cursus is een theoretische cursus en vindt plaats in een klaslokaal of een besprekingsruimte

Doel van deze cursus:

Het verdiepen van de technische en applicatorische kennis van de sequenties. De cursist kan na afloop de toegepaste technieken optimaliseren en is hierbij in staat de scanparameters optimaal aan te passen.

Bij al deze theoretische cursussen wordt gewerkt met praktijkgerichte opdrachten zodat de theorie toepasbaar wordt in de praktijk.

 

MRI Modules

MRI Training & Consultancy heeft ook de mogelijkheid om te kiezen uit een vijftal lesmodules. De lesstof is hierbij per module vastgesteld waarbij gekozen is voor een opbouwende structuur per module. 

In Module 1 komt de basistechniek aan de orde, vanuit module 1 wordt in Module 2 ingegaan op de pulssequenties en in module 3 worden de specialere technieken behandelt. Bij afname van 3 modules is in principe de gehele basistechniek aan bod gekomen. Enige voorkennis van de MRI techniek is een vereiste omdat de stof in een redelijk snel stempo wordt aangeboden.

Module 1 t/m 3 kan ook gebruikt worden als een vorm van opfriscursus. 

Module 4 is een cardiac module waarbij de belangrijkste technische onderdelen van MRI cardiac behandelt worden. 

Als laatste module 5, dit is een keuze module waarbij een keuze gemaakt kan worden tussen verschillende onderdelen.

Voor meer informatie over de inhoud van de modules verwijs ik u naar de folder:

 

Folder Modules MRI Training & Consultancy.pdf
Download

 

 

MRI Training & Consultancy, KvK nr. 01144128, CRKBO geregistreerd
mritraining@consultant.com