MRI incompany trainingen in ziekenhuizen

 

Post HBO cursus Magnetische Resonantie incompany

MRI Training & Consultancy heeft de mogelijkheid om in uw ziekenhuis een Post HBO cursus Magnetische Resonantie te organiseren.

Deze Post HBO cursus is opgesteld naar aanleiding van en voldoet aan de bekwaamheidseisen MBB'er werkzaam op de MRI, opgesteld door de NVMBR (concept versie).

 

 

Post HBO MRI opleiding:

 

 • er zal les gegeven worden op HBO niveau
 • deelnemers moeten in het bezit zijn van een diploma radiodiagnostissch laborant (MBRT of in-service)
 • er is geen vrijstelling (ook niet voor MBRT studenten met de minor MRI)
 • de duur van de cursus zal minimaal 100 contacturen zijn (volgens de richtlijnen van het CPION), aantal dagen en uren per dag is in overeenstemming
 • het aantal zelfstudie uren komt neer op 150 uren, het aantal uren per week studiebelasting is afhankelijk van de uiteindelijke duur van de cursus. Dit wil zeggen dat de 100 uren verdeelt worden over een aantal weken, waarbij totaal aantal weken de uiteindelijke duur van de cursus zal bepalen.
 • totale studiebelasting komt uit op 250 uren
 • contracten voor deze incompany opleiding worden met het ziekenhuis wat de cursus afneemt afgesloten, niet met individuele deelnemers
 • studiemateriaal in de vorm van hand-outs zullen beschikbaar gesteld worden of in de vorm van prints en zullen beschikbaar zijn op een hiervoor speciaal ontworpen website
 • studiemateriaal in de vorm van het boek MRI in Practice of MRI from Picture to Proton zal zelf aangeschaft moeten worden
 • de cursus zal afgesloten worden met een examen, dit examen bestaat uit 2 delen nl. een eindpresentatie en een schriftelijk examen. De weegfactor van de eindpresentatie zal 1/3 zijn van het totale examen, het schriftelijk examen zal voor 2/3 meetellen
 • na het positief afsluiten van het examen kunnen 174 bijscholingspunten bijgeschreven worden voor het kwaliteitsregister en 10 punten stralingshygiene (St. ADAP)
 • bij het positief afsluiten van het examen zal er een diploma uitgereikt worden
 • bij het niet behalen van het schriftelijk examen kan er een herkansing aangevraagd worden. Deze herkansing is of schriftelijk of mondeling, in overleg met de cursist en in overleg met de opdrachtgever
 • er is geen herkansing voor de eindpresentatie

Meer informatie over de cursusinhoud en de leerdoelen van deze post HBO MRI opleiding: 

Cursusinhoud en leerdoelen
 

 

Ook voor meer informatie over de mogelijkheden van een incompany Post HBO MRI opleiding in uw ziekenhuis kunt u kontakt opnemen met Marion Heeren via het contactformulier.

 

Zorggroep Treant start op 22 januari 2019 met een post HBO MRI opleiding. 

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. 

 

 

 

MRI Training & Consultancy, KvK nr. 01144128, CRKBO geregistreerd
mritraining@consultant.com